ประวัติของ VMI

VMI เป็นบริษัทระดับโลกที่มุงเน้นการพัฒนาแนวทางตรวจสอบความปลอดภัยด้วยเอกซเรย์ ซึ่งมีส่วนช่วยในการปรัับปรุงคุณภาพชีวิตในสังคม ผลิตภัณฑ์ของเรามีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมและการบริการที่เป็นที่ยอมรับในความเป็นเลิศ ด้วยประสบการณ์กว่า 30ปีในเทคโนโลยี เอกซเรย์ VMI Group มีอยู่ใน 5 ทวีปโดยมีผู้ร่วมงานทั้ง ทางตรงและทางอ้อมเกือบ 600 แห่งทั่วโลก VMI เป็นส่วน หนึ่งของแผนกรักษาความปลอดภัยของ Prime Holding Group ซึ่งควบคุมบริษัทที่ดำเนินงานในด้านการบริการ ,การลงทุน,การก่อสร้าง,และการวินิจฉัยอุปกรณ์ทางการแพทย์

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
vmi logo

ระบบรักษาความปลอดภัย VMI ใช้ในสนามบินและทุกที่ที่ต้องการระบบรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้

ที่อยู่

805 อาคารเทว็นทิ-วัน ทาวเวอร์
ชั้น 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร10250info@tsec.co.th